Semantički okvir: Percepcija


Glosirano ime Perception
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Perception
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Perception

Uloge:
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetuPerceiver
Definicija uloge
Glosirana ulogaPerceiver
Tip uloge
Ime uloge
Uloga u FrameNetuPhenomenon
Definicija uloge
Glosirana ulogaPhenomenon

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapercipirati.v
Lemapercepcija.n
Lemapercipiranje.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime