Semantički okvir: Pamćenje


Glosirano ime Memory
Opis Prihvaćanje i zadržavanje novih sadržaja ili spoznaja.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Memory
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kognicije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Memory

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapamtiti.v
Lemapamćenje.n
Lemasjećanje.n
Lemasjetiti.v


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime