Semantički okvir: Otac


Glosirano ime Father
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Father

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirOtac
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeRoditelj
Povezani opis
Aktivni ovirOtac
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeMajka
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaotac.n
Lematata.n
Lemaočinski.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime