Semantički okvir: Osoba


Glosirano ime Person
Opis Ljudsko biće
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri živih entiteta
Tagovi
Tip Okvir, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirOsoba
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeOrganizam
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaosoba.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime