Semantički okvir: Omeđeno područje


Glosirano ime Bounded_region
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Bounded_region
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Mjesni okviri
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Bounded region

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeeksterijer
Uloga u FrameNetuExterior
Definicija uloge
Glosirana ulogaexterior
Tip uloge
Ime ulogeinterijer
Uloga u FrameNetuInterior
Definicija uloge
Glosirana ulogainterior
Tip uloge
Ime ulogegranica
Uloga u FrameNetuBoundary
Definicija uloge
Glosirana ulogaboundary

Povezani okviri:
Aktivni ovirOmeđeno područje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imePodručje
Povezani opis
Aktivni ovirOmeđeno područje
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeLokacija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaomeđen.a
Lemapodručje.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime