Semantički okvir: Obrazovanje


Glosirano ime Education
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Education

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeobrazovanje_sadržaj
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaeducation_content
Tip uloge
Ime ulogeobrazovanje_učenik
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaeducation_learner

Povezani okviri:
Aktivni ovirObrazovanje
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeZnanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaobrazovanje.n
Lemaobrazovati.v
Lemaobrazovan.a
Lemaerudit.n
Lemaobrazovni.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime