Semantički okvir: Objekt


Glosirano ime Object
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu Entity
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Object

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirObjekt
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeFizički entitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemastvar.n
Lemaobjekt.n
Lemapredmet.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime