Semantički okvir: Objašnjavanje


Glosirano ime Explaining
Opis Činiti da što komu postane jasno i razumljivo.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri komunikacije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Explaining_the_facts

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaobjašnjavanje.n
Lemaobjasniti.v
Lemaobjašnjenje.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime