Semantički okvir: Novac


Glosirano ime Money
Opis Sredstvo za plaćanje, kovanice i novčanice kojima se što plaća.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Money
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Money

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemanovac.n
Lemaplatiti.v
Lemaplaćati.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime