Semantički okvir: Niska lokacija


Glosirano ime Low location
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Mjesni okviri
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Low location

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirNiska lokacija
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeLokacija
Povezani opis
Aktivni ovirNiska lokacija
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeVisoka lokacija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemanisko.adv
Lemadno.n
Lemajama.n
Lemaprovalija.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime