Semantički okvir: Nemoralnost


Glosirano ime Immorality
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Immorality

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirNemoralnost
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeMoralnost
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemanemoralan.a
Lemanemoralno.adv
Lemanemoral.n
Lemanemoralnost.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime