Semantički okvir: Misao


Glosirano ime Thought
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kognicije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Thought

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirMisao
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeUm
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemamisao.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime