Semantički okvir: Mišljenje


Glosirano ime Cognizing
Opis Oblikovati misli.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kognicije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:
Tip ulogeperson
Ime uloge
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogacognizer

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemamišljenje.v


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime