Semantički okvir: Masa


Glosirano ime Mass
Opis Masa je značajka tvari (entiteta) koja uzroukuje da on ima težinu u gravitacijskom polju.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Mass

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirMasa
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeFizička težina
Povezani opis
Aktivni ovirMasa
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeMjera
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemamasa.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime