Semantički okvir: Manipuliranje objektima


Glosirano ime Object manipulation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip Okvir, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Object manipulation

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirManipuliranje objektima
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTjelesno funkcioniranje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemamanipulirati.v
Lemaobjekt.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime