Semantički okvir: Maloljetnik


Glosirano ime Juvenile
Opis Osoba koja ima manje od zakonom propisane dobi i nije pred zakonom odgovorna kao odrasla osoba
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri živih entiteta
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirMaloljetnik
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeOsoba
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemamaloljetnik.n
Lematinejdžer.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime