Semantički okvir: Majka


Glosirano ime Mother
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Mother

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirMajka
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeRoditelj
Povezani opis
Aktivni ovirMajka
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeOtac
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemamama.n
Lemamajka.n
Lemamati.n
Lemamajčinski.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime