Semantički okvir: Ljubav


Glosirano ime Love
Opis Snažan osjećaj naklonosti prema komu i odanosti prema komu ili čemu.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Love
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri emocija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Love

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirLjubav
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeEmocija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaljubav.n
Lemavoljeti.v
Lemaljubiti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime