Semantički okvir: Liječenje bolesti


Glosirano ime Treating an illness
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Treating an illness

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirLiječenje bolesti
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeBolest
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaliječiti.v
Lemalijek.n
Lemaizliječiti.v
Lemaliječenje.n
Lemaizlječenje.n
Lemabolest.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime