Semantički okvir: Let


Glosirano ime Flight
Opis putovanje zrakom
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Flight

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogezrakoplov
Uloga u FrameNetuAircraft
Definicija ulogevozilo kojim se odvija let
Glosirana ulogaaircraft
Tip ulogeagens
Ime ulogepilot
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeosoba koja upravlja zrakoplovom tijekom leta
Glosirana ulogapilot
Tip ulogeagens
Ime ulogeputnik
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeosoba koja putuje zrakoplovom
Glosirana ulogapassenger
Tip ulogelokacija
Ime ulogezračni prostor
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeprostor u kojem se let odvija
Glosirana ulogaairspace

Povezani okviri:
Aktivni ovirLet
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imePutovanje
Povezani opis
Aktivni ovirLet
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imePut
Povezani opis
Aktivni ovirLet
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeZračni prostor
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemalet.n
Lemazrakoplov.n
Lemaletjeti.v
Lemauzletjeti.v
Lemasletjeti.v


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime