Semantički okvir: Kretanje silom


Glosirano ime Forced motion
Opis Jedan entitet primjenjuje silu na drugi entitet uzrokujući kretanje drugoga entiteta
Odgovarajući okvir u FrameNetu Cause_motion
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Složeno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Forced motion

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeagens
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaagent
Tip uloge
Ime ulogepokretač
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogamover
Tip uloge
Ime ulogex-shema_kretanja
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogamotion_x-schema
Tip uloge
Ime ulogebrzina
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaspeed
Tip uloge
Ime ulogesmjer
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogadirection
Tip uloge
Ime ulogedjelovanje_silom
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaforceful_action

Povezani okviri:
Aktivni ovirKretanje silom
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKretanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemavući.v
Lemauvući.v
Lemaizvući.c
Lemagurnuti.v
Lemagurati.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime