Semantički okvir: Kretanje putom


Glosirano ime Motion along a_path
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Složeno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Motion along a path

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirKretanje putom
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imePutovanje
Povezani opis
Aktivni ovirKretanje putom
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKretanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemakretati.v
Lemaput.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime