Semantički okvir: Kretanje prema gore


Glosirano ime Moving upwards
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Moving upwards

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirKretanje prema gore
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeKretanje
Povezani opis
Aktivni ovirKretanje prema gore
Povezani tip odnosaskalarna suprotnost u odnosu na
Povezano imeKretanje prema dolje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemapenjati.v
Lemapopeti.v
Lemauzdignuti_se.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime