Semantički okvir: Kretanje prema dolje


Glosirano ime Moving downwards
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Moving downwards

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirKretanje prema dolje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKretanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaspuštati_se.v
Lemapasti.v
Lemaupasti.v
Lemasići.v
Lemasilaziti.v
Lemaspustiti_se.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime