Semantički okvir: Kretanje prema cilju


Glosirano ime Motion to a_destination
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Self propelled motion to a destination

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirKretanje prema cilju
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKretanje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemakretati.v
Lemaprema.prep
Lemacilj.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime