Semantički okvir: Kretanje


Glosirano ime MOTION
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kretanja
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir MOTION

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogekoji_se_kreće
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogamover
Tip uloge
Ime ulogex-shema_kretanja
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogamotion_x-schema
Tip uloge
Ime ulogebrzina
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaspeed
Tip uloge
Ime ulogesmjer
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogadirection

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemakretanje.n
Lemakretati_se.v
Lemahodati.v
Lemapokrenuti_se.v
Lemakoračati.v
Lemakorak.n
Lemakrenuti.v


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime