Semantički okvir: Konzumiranje


Glosirano ime Consuming
Opis Pojesti, popiti ili potrošiti.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Consuming

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirKonzumiranje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTjelesno funkcioniranje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemakonzumirati.v
Lemakonzumiran.a
Lemakonzumacija.n
Lemakonzumiranje.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime