Semantički okvir: Kontrola


Glosirano ime Control
Opis Provjera.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Control
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Control

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemakontrola.n
Lemakontrolirati.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime