Semantički okvir: Kontralokalni prostorni odnos


Glosirano ime Contralocative spatial relation
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirKontralokalni prostorni odnos
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imePribližavanje
Povezani opis
Aktivni ovirKontralokalni prostorni odnos
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeAdlativni prostorni odnos
Povezani opis
Aktivni ovirKontralokalni prostorni odnos
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeAdlokativni prostorni odnos
Povezani opis
Aktivni ovirKontralokalni prostorni odnos
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeBorba
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemanasuprot
Lemaprotiv
Lemausprkos
Lemauprkos
Lemaunatoč


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime