Semantički okvir: Komuniciranje


Glosirano ime Communication
Opis Prijenos poruka, obavijesti, ideja, osjećaja i dr. od pošiljatelja do primatelja.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Communication
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri komunikacije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Communication

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemakomunicirati.v
Lemakomuniciranje.n
Lemakomunikacija.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime