Semantički okvir: Količina


Glosirano ime Quantity
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene nema odgovarajućeg okvira - Okvir svojstava ?
Hijerarhija Predodžbene sheme
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemakoličina.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime