Semantički okvir: Jedenje


Glosirano ime Eating
Opis Žvakanje i gutanje jela.
Odgovarajući okvir u FrameNetu Ingestion
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri hrane i jedenja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Eating

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirJedenje
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeHrana
Povezani opis
Aktivni ovirJedenje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKonzumiranje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemajesti.v
Lemajelo.n
Lemajedenje.v
Lemaprejedanje.v
Lemaobrok.n
Lemaprogutati.v
Lemagutati.v


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime