Semantički okvir: Ideja


Glosirano ime Idea
Opis Misao, plan ili naum do kojega se dolazi razmišljanjem
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri kognicije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaideja.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime