Semantički okvir: Hrana


Glosirano ime Food
Opis Nutrijent - supstancija koju životinje unose u metabolizam sa svrhom dobivanja energije i izgradnje tkiva
Odgovarajući okvir u FrameNetu Food
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri hrane i jedenja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Food

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogehrana
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogafood
Tip uloge
Ime ulogekonzument_hrane
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogafood_consumer
Tip uloge
Ime ulogetip
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogatype
Tip uloge
Ime ulogekoličina
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaamount
Tip uloge
Ime ulogekrakteristike
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogenpr. okus, miris, nutritivna vrijednost itd.
Glosirana ulogaproperties

Povezani okviri:
Aktivni ovirHrana
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeFizički entitet
Povezani opis
Aktivni ovirHrana
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeJedenje
Povezani opis
Aktivni ovirHrana
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeResurs
Povezani opis
Aktivni ovirHrana
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeSupstancija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemahrana.n
Lemahraniti.v
Lemanutritivan.a
Lemaprehramben.a
Lemaprehrana.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime