Semantički okvir: Hobotnica


Glosirano ime Octopus
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Octopus

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirHobotnica
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeŽivotinja
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemahobotnica.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime