Semantički okvir: Gutanje


Glosirano ime Swallowing
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri hrane i jedenja
Tagovi
Tip Okvir, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Swallowing

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirGutanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTjelesno funkcioniranje
Povezani opis
Aktivni ovirGutanje
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeTijelo
Povezani opis
Aktivni ovirGutanje
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeJedenje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemagutanje.n
Lemagutati.v
Lemaprogutati.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime