Semantički okvir: Građevina


Glosirano ime Building
Opis Objekt s temeljima, zidovima i krovom.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri fizičkih objekata
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Building

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirGrađevina
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeArtefakt
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemagrađevina.n
Lemagraditi.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime