Semantički okvir: Govor


Glosirano ime Speech
Opis Govor je proces komunikacije u kojem govornik prenosi poruku slušatelju/primatelju poruke.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri komunikacije
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogegovornik
Uloga u FrameNetuspeaker
Definicija uloge
Glosirana ulogaspeaker
Tip uloge
Ime ulogeporuka
Uloga u FrameNetumessage
Definicija uloge
Glosirana uloga
Tip uloge
Ime ulogeslušatelj
Uloga u FrameNetuaddressee
Definicija uloge
Glosirana uloga

Povezani okviri:
Aktivni ovirGovor
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeKomuniciranje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemagovoriti.v
Lemagovor.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime