Semantički okvir: Gledanje


Glosirano ime Seeing
Opis Primanje podražaja osjetilom vida.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirGledanje
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTjelesno funkcioniranje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemagledanje.n
Lemavidjeti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime