Semantički okvir: Glazbena ljestvica


Glosirano ime Musical scale
Opis niz tonova poredanih po visini, najčešće opsega oktave
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeton
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogatone

Povezani okviri:
Aktivni ovirGlazbena ljestvica
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeSkala
Povezani opis
Aktivni ovirGlazbena ljestvica
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeSlušna percepcija
Povezani opis
Aktivni ovirGlazbena ljestvica
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeKretanje prema gore
Povezani opis
Aktivni ovirGlazbena ljestvica
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeKretanje prema dolje
Povezani opis
Aktivni ovirGlazbena ljestvica
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeGlazba
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaljestvica.n
Lematon.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime