Semantički okvir: Glazba


Glosirano ime Music
Opis umjetnost izražavanja tonovima, glasovima i šumovima
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri djelovanja
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogeizvođač
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaperformer
Tip uloge
Ime ulogeslušatelj
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogalistener
Tip uloge
Ime ulogeskladba
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogamusical piece

Povezani okviri:
Aktivni ovirGlazba
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeGlazbena ljestvica
Povezani opis
Aktivni ovirGlazba
Povezani tip odnosauključuje kao ulogu
Povezano imeTonski prostor
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaglazba.n
Lemasvirati.v
Lemapjevati.v
Lemasvirač.n
Lemapjevač.n
Lemapjevačica.n
Lemaskladba.n
Lemapjesma.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime