Semantički okvir: Glava


Glosirano ime Head
Opis Gornji dio ljudskoga tijela ili prednji dio životinjskoga tijela; sadržava lice i mozak.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri tijela
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Head

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirGlava
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeTijelo
Povezani opis
Aktivni ovirGlava
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeDio/cjelina
Povezani opis
Aktivni ovirGlava
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeVanjski dio tijela
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaglava.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime