Semantički okvir: Fizički entitet


Glosirano ime Physical entity
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirFizički entitet
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeEntitet
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemafizički.a
Lemaentitet.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime