Semantički okvir: Fizička težina


Glosirano ime Weight
Opis Težina je sila koja djeluje na tijelo u gravitacijskom polju.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Weight

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirFizička težina
Povezani tip odnosaoslanja se na
Povezano imeMasa
Povezani opis
Aktivni ovirFizička težina
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeFizička značajka
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemateško.adv
Lematežak.a
Lematežina.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime