Semantički okvir: Fizička šteta


Glosirano ime Physical harm
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Physical harm

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirFizička šteta
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeŠteta
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemašteta.n
Lemaštetiti.v
Lemaoštetiti.v


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime