Semantički okvir: Entitet


Glosirano ime Entity
Opis Ono za što se vjeruje, zna ili zaključuje da ima vlastitu egzistenciju (živo ili neživo).
Odgovarajući okvir u FrameNetu Entity
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri entiteta
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaentitet.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime