Semantički okvir: Emocija


Glosirano ime Emotion
Opis Osjećaj.
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Okviri emocija
Tagovi
Tip Kognitivni primitiv, Primarno
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Emotion

Uloge:
Tip uloge
Ime ulogedoživljavač
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaexperiencer
Tip uloge
Ime ulogeemocija
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaemotion
Tip uloge
Ime ulogeuzrok_emocije
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogacause_of_emotion
Tip uloge
Ime ulogetijelo
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogetijelo doživljavača emocije
Glosirana ulogabody
Tip uloge
Ime ulogetjelesni_učinak
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeučinak emocije na tijelo
Glosirana ulogabodily_effect
Tip uloge
Ime ulogeizgled_lica
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaface_appearance
Tip uloge
Ime ulogestupanj_emocije
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaemotion_level
Tip uloge
Ime ulogegranica_emocije
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaemotion_limit
Tip uloge
Ime ulogeum
Uloga u FrameNetu
Definicija ulogeum doživljavača emocije
Glosirana ulogamind
Tip uloge
Ime ulogeemocionalno_djelovanje
Uloga u FrameNetu
Definicija uloge
Glosirana ulogaemotional_action

Povezani okviri:
Aktivni ovirEmocija
Povezani tip odnosapovezano sa
Povezano imeTjelesno funkcioniranje
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaemocija.n
Lemaosjećati.v
Lemaosjećaj.n


Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime