Semantički okvir: Ekonomska teškoća


Glosirano ime Economic hardship
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip Okvir, Složeno
Kulturni opseg
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Economic hardship

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirEkonomska teškoća
Povezani tip odnosaspecifikacija
Povezano imeTeškoća
Povezani opis
Aktivni ovirEkonomska teškoća
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeEkonomija
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaekonomski.a
Lemateškoća.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime