Semantički okvir: Društvo


Glosirano ime Society
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija
Tagovi
Tip
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir SOCIETY

Uloge:

Povezani okviri:

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemadruštvo.n
Lemadruštveni.a
Lemasociološki.a


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime