Semantički okvir: Društvena klasa


Glosirano ime Social class
Opis
Odgovarajući okvir u FrameNetu
Other aliases
Napomene
Hijerarhija Društveno-politički okviri
Tagovi
Tip Okvir
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Kulturni kontekst
Odgovarajući engleski okvir Social class

Uloge:

Povezani okviri:
Aktivni ovirDruštvena klasa
Povezani tip odnosaunutar okvira
Povezano imeDruštvo
Povezani opis

Veze:

Inferencije:

Relevantne leksičke jedinice:
Lemaklasa.n
Lemapozicija.n
Lemapoložaj.n


Status: u radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Metafore koje se koriste ovim okvirom:
kao ciljni okvir kao izvorni okvir


Grafički prikaz odnosa među okvirima:
Novo ime